PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Krajské zřízení (zákon o krajích)

Kód agendy: A1097
Název agendy: Krajské zřízení (zákon o krajích)
Datum registrace agendy: 19.06.2012
Platnost od: 22.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
129 2000 Zákon o krajích      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
37 2003 o odměnách členů zastupitelstev obcí      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6914 Využívání údajů z ROB, ISEO, ISC Využívání údajů z ROB, ISEO, ISC (§ 94a)
CR6885 Vyhotovování doložek právních úkonů 23
CR6886 Spolupráce kraje s jinými subjekty 27
CR6875 Spolupráce kraje s ÚSC jiných států 28
CR6887 Výkon přenesené působnosti 29 a 30
CR6907 Stanovení počtu členů ZK 31
CR6888 Realizace práv člena ZK 34
CR6889 Činnost ZK 35 až 55
CR6890 Svolání ustavujícího zasedání ZK MV 39/3
CR6908 Rozpuštění ZK MV 45/2
CR6891 Činnost RK 57 až 60a
CR6909 Činnost hejtmana kraje 61 až 64c
CR6910 Souhlas MV se jmenováním a odvoláním ředitele KÚ 61/3/b
CR6911 Činnost zvláštních orgánů kraje 65
CR6892 Činnost krajského úřadu 66 až 68 a 69a
CR6893 Kontrola výkonu přenesené působnosti orgány obcí 67/2
CR6905 Činnost ředitele krajského úřadu 69
CR6912 Činnost výborů a komisí 76 až 80
CR6895 legislativní úkoly ve vztahu k zákonu o krajích 2/1969
CR6894 metodická pomoc krajům 2/1969
CR6876 Zajištění finanční kontroly 2/4
CR6872 Právní předpisy kraje 6 až 8
CR6877 Ukládání pokut 11
CR6878 Realizace práv občanů kraje 12, 13
CR6873 Výkon samostatné působnosti 14
CR6879 Vyjadřování k návrhům opatření státních orgánů 15/1
CR6880 Projednání opatření státních orgánů 15/1
CR6881 Využívání údajů z KN 15/3
CR6874 Vydávání potvrzení 15a
CR6882 Hospodaření kraje 17, 18
CR6883 Přezkoumání hospodaření 20
CR6884 Kontrola hospodaření s dotacemi 21
CR6913 Dozor nad OZV kraje 81
CR6906 Dozor nad usneseními v samostatné působnosti 82
CR6904 Dozor nad nařízeními krajů 83
CR6903 Dozor nad usneseními v přenesené působnosti 84
CR6902 Kontrola výkonu samostatné působnosti 86, 87, 89
CR6901 Kontrola výkonu přenesené působnosti 86, 88, 89
CR6900 Řízení výkonu státní správy 92, 92a
CR6899 Úkoly MV jako koordinátora výkonu přenesené působnosti 93
CR6898 Rozhodování o právech v samostatné působnosti 94/1
CR6897 Vyloučení zaměstnance 94/2
CR6896 Výkon rozhodnutí 94/3
CR6922 Přezkoumání hospodaření ÚFO (20/1) 20/1
CR6923 Kontrola hosp. s dotacemi FÚ (21) 21
CR6916 Udělení znaku a vlajky (§ 5) Udělení znaku a vlajky (§ 5)
CR6919 Užívání znaku a vlajky (§ 5) Užívání znaku a vlajky (§ 5)
CR6917 Poskytování informací krajem (§ 15 odst. 1) Poskytování informací krajem (§ 15 odst. 1)
CR6920 Poskytování informací krajům (§ 15 odst. 1) Poskytování informací krajům (§ 15 odst. 1)
CR6918 Spolupráce krajů a obcí (kraje) (§ 24 až 26) Spolupráce krajů a obcí (kraje) (§ 24 až 26)
CR6921 Spolupráce krajů a obcí (obce) (§ 24 až 26) Spolupráce krajů a obcí (obce) (§ 24 až 26)
CR6924 Dozor nad výkonem přenesené působnosti (§ 69a) 69a
CR6915 Prováděcí nařízení vlády (§ 98) Prováděcí nařízení vlády (§ 98)


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční úřady
Finanční ředitelství
Kraje
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Obce
Všechny státní orgány
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006572 Kancelář Poslanecké sněmovny
00006947 Ministerstvo financí
00007064 Ministerstvo vnitra
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
72080043 Generální finanční ředitelství[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]