PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zdravotní pojišťovny

Kód agendy: A1101
Název agendy: Zdravotní pojišťovny
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 17.04.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
280 1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 6 3  
280 1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 18    
280 1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 22a    
280 1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 23a    
280 1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 3 1  
280 1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 7 1  
280 1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 6a    
280 1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 9    
280 1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách      
362 2010 Vyhláška č. 362/2010 Sb. o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu 1    
362 2010 Vyhláška č. 362/2010 Sb. o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu      
579 2006 Vyhláška č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven 3    
579 2006 Vyhláška č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven 8 3  
579 2006 Vyhláška č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6245 MZ - rozhoduje o povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění (§ 3/1 zákon č. 280/1992 Sb.) rozhoduje o povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění
CR6246 MZ - vydává povolení k sloučení zaměstnaneckých pojišťoven (§ 6/1 zákon č. 280/1992 Sb.) vydává povolení k sloučení zaměstnaneckých pojišťoven
CR6247 MZ - likvidace zaměstnaneckých pojišťoven (§ 6a zákon č. 280/1992 Sb.) vstup zaměstnanecké pojišťovny do likvidace se zapisuje na návrh Ministerstva zdravotnictví do obchodního rejstříku; jmenuje likvidátora, který bude po dobu likvidace za zaměstnaneckou pojišťovnu jednat
CR6248 MZ - kontrolní činnost (§ 6a zákon č. 280/1992 Sb.) provádí kontrolu zaměstnanecké pojišťovny
CR6249 MZ - schvaluje statut zaměstnanecké pojišťovně (§ 9 zákon č. 280/1992 Sb.) schvaluje statut, který upravuje organizační strukturu, postavení správní a dozorčí rady a ostatních orgánů zaměstnanecké pojišťovny
CR6250 MZ - vydává vyhlášky pro zaměstnanecké pojišťovny (na základě celého zákona) vydává vyhlášky pro zaměstnanecké pojišťovny
CR6251 MZ - dohled nad hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven (§ 18 zákon č. 280/1992 Sb.) rozhodne o dohledu nad dalším hospodařením zaměstnanecké pojišťovny, případně o dalších opatřeních k řešení vzniklých nedostatků
CR6252 MZ - vydává statut Zajišťovacího fondu (§ 22a zákon č. 280/1992 Sb.) vydává statut Zajišťovacího fondu
CR6253 MZ - sankce (§ 23a zákon č. 280/1992 Sb.) ukládá sankce zaměstnaneckým pojišťovnám za porušení povinností vyplývající z ustanovení tohoto zákona


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00024341 Ministerstvo zdravotnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]