PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zákona o České obchodní inspekci

Kód agendy: A1103
Název agendy: Agenda zákona o České obchodní inspekci
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 29.05.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
64 1986 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6271 Vymáhání pokut Zákon č. 64/1986 Sb., § 12-5
CR6264 Řízení a kontrola činnosti České obchodní inspekce Zákon č. 64/1986 Sb., § 1-1;Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-c, § 13-1-5
CR6265 Jmenování a odvolávání ředitele České obchodní inspekce Zákon č. 64/1986 Sb., § 1-2
CR6266 Příprava a předkládání legislativních úprav zákona o České obchodní inspekci vládě a koordinace plnění souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-c, § 13-1-5
CR6267 Zajišťování kontrolní a dozorové činnosti u osob (kontrolované osoby), které prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na trh, poskytují služby nebo vyvíjejí jinou podobnou činnost, poskytují spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnici) Zákon č. 64/1986 Sb., § 2, § 3
CR6268 Vydávání rozhodnutí o uložení pokuty, o propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží Zákon č. 64/1986 Sb., § 7b-5, § 9, § 12
CR6269 Určování, zda zabrané nebo propadnuté výrobky nebo zboží budou zničeny, anebo poskytnuty bezplatně k humanitárním účelům a zabezpečení těchto opatření Zákon č. 64/1986 Sb., § 7b-6 až 13
CR6270 Vydávání závazného stanoviska celnímu úřadu, zda přerušení celního řízení považuje za důvodné a jaká byla v konkrétním případě přijata opatření, nebo že výrobek lze uvolnit do oběhu Zákon č. 64/1986 Sb., § 13-5
CR6272 Rozhodování o zákazu jednání, činnosti nebo uzavření provozovny u kontrolovaných osob, které poškozují zájmy nebo ohrožují bezpečnost, zdraví a život spotřebitelů ve smyslu ustanovení příslušných zákonů Zákon č. 64/1986 Sb., § 7c, § 8


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020869 Česká obchodní inspekce
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]