PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna

Kód agendy: A1106
Název agendy: Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 29.05.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
158 2000 Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
241 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 241/1996 Sb., o sjednání Dohody o provádění části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
634 2004 Zákon o správních poplatcích      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6304 Vedení evidence ohlášení Úřadu a registrací ohlášení Úřadu Zákon č. 158/2000 Sb., § 15-a, § 8-4,5
CR6305 Jmenování a odvolávání odborné zkušební komise k ověřování znalostí a vydávání jednacího řád této komise Zákon č. 158/2000 Sb., § 15-b, § 6-1-b,c
CR6306 Vydávání rozhodnutí o vydání a odnětí osvědčení a vedení jejich evidence Zákon č. 158/2000 Sb., § 15-c, § 3 až § 7
CR6307 Vydávání rozhodnutí o vydání a zrušení předchozího souhlasu a vedení jejich evidence Zákon č. 158/2000 Sb., § 15-d, § 10, § 17
CR6308 Vydávání rozhodnutí o vydání souhlasu k převodu práv, povinností a závazků a vedení jejich evidence Zákon č. 158/2000 Sb., § 15-e, § 12
CR6309 Provádění kontrolní činnosti nad dodržováním tohoto zákona Zákon č. 158/2000 Sb., § 15-f; Zákon č. 552/1991 Sb., § 11
CR6310 Ukládání a vybírání pokut za porušení povinností stanovených tímto zákonem, vybírání správních poplatků Zákon č. 158/2000 Sb., § 15-g, § 7-6; Zákon č. 634/2004 Sb.
CR6311 Příprava a předkládání legislativních úprav zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů i souvisejících právních předpisů vládě včetně koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1a
CR6312 Informování Úřadu o zrušení nebo zániku předchozích souhlasů s uvedením důvodu jejich zrušení nebo zániku Zákon č. 158/2000 Sb., § 15-d, § 10, § 17


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]