PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oběh osiva a sadby

Kód agendy: A1113
Název agendy: Oběh osiva a sadby
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 11.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
219 2003 Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin (zákon o oběhu osiva a sadby)      
332 2006 Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu      
369 2009 Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu      
378 2010 Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin      
449 2006 Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd      
61 2011 Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6636 Oběh osiva úředně nezapsaných odrůd - povolení 219/2003 3a
CR6637 Oběh osiva uchovávaných odrůd - kontrola 219/2003 3b-6
CR6638 Osivo odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek - kontrola 219/2003 3c-4
CR6639 Uznávací řízení 219/2003 4-6
CR6640 Standardní osivo následná kontrola 219/2003 9-3
CR6641 Obchodní osivo - povolení 219/2003 11
CR6642 Evidence a kontrola směsi osiv 219/2003 12-4
CR6643 Uvádění do oběhu směsi osiv k ochraně přirozeného prostředí 219/2003 12b
CR6644 Evidence rozmnožovacího materiálu v ekologickém zemědělství 219/2003 13-4
CR6645 Sazenice zeleniny - kontrola kritických bodů 219/2003 15-4
CR6646 Registrace a ohlašovací povinnost dodavatele 219/2003 16
CR6647 Povolení dovozu rozmnožovacího materiálu 219/2003 18-5
CR6648 Kontrola výroby a oběhu rozmnožovacího materiálu 219/2003 22
CR6649 Uznávací řízení porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů 219/2003 24a
CR6650 Žádost o registraci odrůdy 219/2003 28
CR6651 Zkoušení odrůd 219/2003 30
CR6652 Zápis do státní odrůdové knihy 219/2003 33
CR6653 Prodloužení doby registrace odrůdy 219/2003 34-3
CR6654 Udržování odrůdy 219/2003 35
CR6655 Registrace uchovávaných odrůd 219/2003 35a-5
CR6656 Kontrola odrůd po registraci 219/2003 36
CR6657 Zrušení registrace 219/2003 37
CR6658 Informace o registrovaných odrůdách 219/2003 38
CR6659 Zveřejňování údajů 219/2003 39
CR6660 Pověřování osob, přehlídky porostů, odběr vzorků 219/2003 17


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020338 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
00020478 Ministerstvo zemědělství
65349563 Státní rostlinolékařská správa[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]