PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zákona o hospodaření energií

Kód agendy: A1114
Název agendy: Agenda zákona o hospodaření energií
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 08.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
148 2007 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov      
213 2001 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu      
276 2007 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů      
277 2007 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů      
406 2000 Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy      
425 2004 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb.      
500 2004 Správní řád      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6661 Zpracování návrhu Státní energetické koncepce (SEK), jeho předložení vládě, pravidelné vyhodnocování SEK, předkládání vládě návrhů změn SEK Zákon č. 406/2000 Sb., § 3
CR6662 Pořizování územní energetické koncepce Zákon č. 406/2000 Sb., § 4
CR6663 Zpracování a provádění Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, rozhodování o přidělování dotací, vyhodnocování a propagace výsledků Programu Zákon č. 406/2000 Sb., § 5, § 11-1-a,c
CR6664 Sledování vývoje účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a působení na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na životní prostředí při nakládání s energií Zákon č. 406/2000 Sb., § 11-1-b
CR6665 Zabezpečování činností spojených s poradenstvím, vzděláváním a propagací efektivního využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie Zákon č. 406/2000 Sb., § 11-1-d
CR6666 Zajišťování mezinárodní spolupráce v oblasti nakládání s energií za účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních organizacích a prezentace dosažených výsledků Zákon č. 406/2000 Sb., § 11-1-e
CR6667 Rozhodování o obsahovém zaměření zkoušek pro osoby, o zápisu do seznamu nebo zrušení zápisu v seznamu osob a o vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro osoby podle ustanovení tohoto zákona Zákon č. 406/2000 Sb., § 11-1-f,g,h, § 6-5,8, §6a-7, § 11a
CR6668 Informování Evropské komise o plnění závazků vyplývajících ze směrnic a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 406/2000 Sb., § 11-1-j
CR6669 Zveřejňování a aktualizace informací ohledně jednotlivých forem podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a druhotných zdrojů energie Zákon č. 406/2000 Sb., § 11-1-k
CR6670 Příprava a předkládání legislativních úprav zákona o hospodaření energií vládě a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-a, § 24
CR6671 Příprava a předkládání legislativních úprav prováděcích předpisů k zákonu o hospodaření energií vládě a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 406/2000 Sb., § 14-4
CR6672 Kontrola dodržování ustanovení zákona o hospodaření energií, řešení správních deliktů, ukládání a vymáhání pokut Zákon č. 406/2000 Sb., §§ 12, 12a, 12b, 13a


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
61387584 Státní energetická inspekce[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]