PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nakládání s bezpečnostním materiálem

Kód agendy: A1115
Název agendy: Nakládání s bezpečnostním materiálem
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 12.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
273 2008 Zákon o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů      
310 2006 Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem      
433 2006 Vyhláška MPO č. 433/2006 o výčtu bezpečnostního materiálu      
455 1991 Zákon o živnostenském podnikání      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6681 Předkládání legislativních úprav zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem do vlády Zákon č. 2/1969 Sb., § 13, § 24
CR6682 Předkládání legislativních úprav prováděcího předpisu k zákonu o nakládání s bezpečnostním materiálem do vlády Zákon č. 310/2006 Sb., § 1-2
CR6683 Stanovení výčtu bezpečnostního materiálu Zákon č.310/2006 Sb., § 1
CR6684 Vydávání povolení (koncese) a vedení evidence ve věci nakládání s bezpečnostním materiálem při podnikatelské činnosti fyzických nebo právnických osob Zákon č. 310/2006 Sb., §§ 2,3,4,10
CR6685 Provádění registrace a vedení evidence ve věci nakládání s bezpečnostním materiálem při jiné, než podnikatelské činnosti fyzických nebo právnických osob Zákon č. 310/2006 Sb., § 2,4,6,7,10
CR6686 Výkon kontrolní činnosti podle ustanovení zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Zákon č. 310/2006 Sb., § 13-2, § 14-1
CR6687 Výkon dozoru nad dodržováním zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Zákon č. 310/2006 Sb., § 14-3
CR6688 Řešení správních deliktů včetně vybírání pokut vzniklých při nedodržení podmínek zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Zákon č. 310/2006 Sb., §§ 16,17,18,19


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajské živnostenské úřady
Obecní živnostenské úřady
Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]