PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vypořádání dle zákona č. 212/2009 Sb.

Kód agendy: A1117
Název agendy: Vypořádání dle zákona č. 212/2009 Sb.
Datum registrace agendy: 19.06.2012
Platnost od: 06.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
212 2009 kterým se zmírňují majetkové křivdy občänů České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik 4 1,3  
212 2009 kterým se zmírňují majetkové křivdy občänů České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6753 Vypořádání majetkových křivd občanům ČR za nemovitý majetek, který zanechali na Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením SSSR za stát Vedení správního řízení o existenci či neexistenci nároku na vypořádání


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]