PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zákon o krmivech

Kód agendy: A1118
Název agendy: Zákon o krmivech
Datum registrace agendy: 19.06.2012
Platnost od: 11.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
91 1996 Zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6819 Schvalovací řízení 91/1996 §4
CR6820 Registrační řízení 91/1996 §5
CR6821 Požadavky na provoz 91/1996 §7
CR6822 Vedení seznamu schválených a registrovaných provozů 91/1996 §10
CR6823 Odborný dozor 91/1996 §16
CR6824 Systém rychlého varování 91/1996 §16b
CR6825 Vzorkování a laboratorní zkoušení 91/1996 §17
CR6826 Projednání správních deliktů podle zákona o krmivech 91/1996 §19a až 19c
CR6827 Výroba a dovoz krmiv pro výzkumné účely 91/1996 §20
CR6828 Povolení pro výrobu pokusných krmiv 91/1996 §21
CR6829 Biologické zkoušení 91/1996 §21a
CR6830 Ukládání zvláštních opatření 91/1996 §18


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00018562 Státní veterinární správa ČR
00020338 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
00020478 Ministerstvo zemědělství
41693205 Česká inspekce životního prostředí
75014149 Státní zemědělská a potravinářská inspekce[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]