PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů

Kód agendy: A1119
Název agendy: Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
Datum registrace agendy: 19.06.2012
Platnost od: 15.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
139 2002 Zákon o pozemkových úřadech a pozemkových úpravách      
229 1991 Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku      
243 1992 Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6831 Identifikace nárokovaného majetku 243/1992 §3
CR6832 Identifikace oprávněných osob 243/1992 §2
CR6833 Zajišťování podkladů pro rozhodnutí 243/1992 § 2, 3, 4
CR6834 Identifikace účastníků řízení 243/1992 §2, 4
CR6835 Poskytování náhrad 243/1992 §10
CR6836 Přijetí nedoplatku přídělové ceny 243/1992 §10


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]