PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správa registru RPP

Kód agendy: A112
Název agendy: Správa registru RPP
Datum registrace agendy: 31.01.2012
Platnost od: 31.01.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR958 Správa číselníků 111/2009
CR959 Poskytování výpisů a výstupů z RPP 111/2009 58 111/2009 58a 111/2009 59 111/2009 60
CR960 Monitoring procesu registrace agend 111/2009 54
CR961 Mmonitoring procesu registrace OVM pro výkon agendy. 111/2009 55


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]