PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Podpora exportu

Kód agendy: A1121
Název agendy: Podpora exportu
Datum registrace agendy: 21.06.2012
Platnost od: 07.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
228 1998 Vyhláška MF č. 228/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.      
500 2004 Správní řád      
58 1995 Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7112 Příprava proexportní strategie České republiky, její předkládání vládě a pravidelné vyhodnocování Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-c, § 22, usnesení vlády č. 154 ze dne 14.3.2012 o Exportní strategii České republiky pro období let 2012 až 2020
CR7113 Poskytování podpory exportérům na základě vládou schválených programů Zákon č. 22/1969 Sb., § 13-1-c
CR7114 Předkládání legislativních úprav zákona č. 58/1995 Sb., do vlády Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-c, § 24
CR7115 Předkládání legislativních úprav prováděcí vyhlášky k zákonu č. 58/1995 Sb., do vlády Zákon č. 58/1995 Sb., §§ 4-5, 4-7, 6-4, 7-10
CR7116 Výkon akcionářských práv státu v Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Zákon č. 58/1995 Sb., § 4-1
CR7117 Výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s. Zákon č. 58/1995 Sb., § 6-1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00020478 Ministerstvo zemědělství
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu[Čas vygenerování tohoto souboru: 25.06.2012 12:01:08.]