PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zákona o orgánech státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Kód agendy: A1122
Název agendy: Agenda zákona o orgánech státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Datum registrace agendy: 21.06.2012
Platnost od: 06.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
19 1993 Zákon o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
500 2004 Správní řád      
539 1992 Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7118 Řízení puncovnictví a zkoušení drahých kovů, organizace a řízení státní služby pro drahé kovy a řízení Puncovního úřadu Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-4, zákon č. 19/1993 Sb., § 3-a, b
CR7119 Příprava a předkládání návrhů zákonů z oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů - komplexní zabezpečení legislativního procesu Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-4, §§ 20 až 25
CR7120 Příprava a předkládání prováděcích předpisů z oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů - komplexní zabezpečení legislativního procesu Zákon č. 19/1993 Sb., § 3-d, zákon č. 539/1992 Sb., § 54, zákon č. 2/1969 Sb., § 13-4, §§ 20 až 25
CR7121 Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím Puncovního úřadu Zákon č. 19/1993 Sb., § 3-c, zákon č. 500/2004 Sb., §§ 89 až 92
CR7122 Výkon puncovní kontroly a puncovní inspekce, včetně ukládání pokut a rozhodování o odvolání proti výsledku puncovní kontroly Zákon č. 19/1993 Sb., § 4-a, k; zákon č. 539/1992 Sb., §§ 8 až 29, 41 až 45
CR7123 Ostatní působnost Puncovního úřadu v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Zákon č. 19/1993 - § 4-d, e, f, g, h, i, j, l


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00002542 Puncovní úřad
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu[Čas vygenerování tohoto souboru: 25.06.2012 12:01:08.]