PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy

Kód agendy: A113
Název agendy: Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy
Datum registrace agendy: 13.02.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 53    
111 2009 Zákon o základních registrech 56    
111 2009 Zákon o základních registrech 55    
111 2009 Zákon o základních registrech 54    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1009 Ohlášení agendy, odstranění nedostatků v ohlášení agendy a změna registrované agendy (přeregistrace) 111/2009 53-1,2,3,4 111/2009 54-1 111/2009 54-2 111/2009 54-6
CR1010 Kontrola ohlášení agendy a registrace agendy 111/2009 54-3, 4, 5
CR1011 Oznámení působnosti OVM v agendě a změna registrované půusobnosti OVM v agendě (přeregistrace) 111/2009 55-1-a,b,c 111/2009 55-2-a,b,c 111/2009 55-3 111/2009 56-5
CR1012 Stanoviska ohlašovatele agendy nebo správce AIS podle § 55, odst. 6 111/2009 55-6
CR1013 Registrace OVM pro výkon agendy 111/2009 55-7 111/2009 56-1
CR1014 Zveřejnění referenčních údajů o agendách veřejné moci 111/2009 51-4 111/2009 56-2
CR1015 Reklamace referenčních údajů o agendě 111/2009 5-2 111/2009 51-1
CR1016 Reklamace referenčních údajů o působnosti OVM v agendě 111/2009 5-2 111/2009 51-2
CR1017 Zpochybnění referenčních údajů o agendě 111/2009 4-4 111/2009 51-1
CR1018 Zpochybnění referenčních údajů o působnosti OVM v agendě 111/2009 4-4 111/2009 51-2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Ohlašovatelé agend
Všechna OVM vedená v RPP
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 15.02.2012 18:11:04.]