PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropská audiovizuální observatoř

Kód agendy: A1132
Název agendy: Evropská audiovizuální observatoř
Datum registrace agendy: 27.06.2012
Platnost od: 26.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
(žádná data)
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Usnesení Výboru ministrů Rady Evropy o založení Evropské audiovizuální observatoře
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7332 Koordinace členství vyplývající z mezinárodních závazků vyplývajících z přistoupení k této úmluvě, účast ve Stálém výboru dle čl. 21, 22 a 23 úmluvy 132 Rady Evropy ve znění dodatkového protokolu č. 171 Usnesení Výboru ministrů Rady Evropy 70/1992


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.06.2012 10:10:23.]