PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kontrola petic a kandidátních listin v přímé volbě prezidenta republiky

Kód agendy: A1133
Název agendy: Kontrola petic a kandidátních listin v přímé volbě prezidenta republiky
Datum registrace agendy: 27.06.2012
Platnost od: 01.10.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
... 2012 zákon o volbě prezidenta republiky      
... 2012 zákon o volbě prezidenta republiky 24    
... 2012 zákon o volbě prezidenta republiky 23 5  
1 1993 Ústava České republiky      
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 51 3  
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 62 1  
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 12 1 l
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7334 přezkum kandidátních listin ve volbě prezidenta republiky § 24 zákona č. .../2012 Sb.
CR7335 ověření petic za kandidaturu kandidátů na prezidenta republiky § 23 odst. 5 zákona č. .../2012 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.06.2012 10:10:23.]