PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Sdružené informace matrik studentů

Kód agendy: A1139
Název agendy: Sdružené informace matrik studentů
Datum registrace agendy: 27.06.2012
Platnost od: 22.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00022985
Název OVM: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů      
111 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 87   i
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7451 Sdružování informací z matrik studentů Sdružování informací z matrik studentů vysokých škol v souladu se zvláštními předpisy


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.06.2012 09:22:52.]