PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Státní politika životního prostředí České republiky

Kód agendy: A1140
Název agendy: Státní politika životního prostředí České republiky
Datum registrace agendy: 27.06.2012
Platnost od: 27.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 19 2  
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2004 č. 235 o státní politice životního prostředí
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7452 Ústřední orgán státní správy pro státní ekologickou politiku Strategická, koncepční a metodická činnost v oblasti politiky životního prostředí


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.06.2012 09:22:52.]