PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vojenská policie

Kód agendy: A1143
Název agendy: Vojenská policie
Datum registrace agendy: 22.06.2012
Platnost od: 15.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 60162694
Název OVM: Ministerstvo obrany

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
124 1992 Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7269 Vedení evidence případů VP 124/1992 Sb. §3, odst.1, písm.k)- Vojenská policie vede evidenci a statistiky potřebné k plnění svých úkolů.
CR7270 Vedení evidence dopravní služby VP 124/1992 Sb. §3, odst.1, písm.l) - Vojenská policie vede evidenci vozidel ozbojených sil
CR7271 Poskytování informací pro službu odhalování a vyšetřování 124/1992 Sb. §35c, Vojenská policie může žádat od správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 25.06.2012 12:01:08.]