PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Kód agendy: A1146
Název agendy: Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Datum registrace agendy: 27.06.2012
Platnost od: 17.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00022985
Název OVM: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
130 2002 Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7340 Odpovědnost za výzkum a vývoj 130/2002 33-1
CR7341 Poskytování podpory na programové projekty 130/2002 4-1-b 130/2002 34-1-b
CR7342 Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích 130/2002 3-3-d 130/2002 34-1-c
CR7343 Doložení bezúhonnosti uchazeče v rámci veřejné soutěže 130/2002 18-6
CR7344 Poskytování podpory na mezinárodní spolupráci 130/2002 4-1-b 130/2002 4-2-b 130/2002 4-1-e 130/2002 33-2-a
CR7345 Koncepce podpory velké infrastruktury 130/2002 33-2-b
CR7346 Podpora na specifický vysokoškolský výzkum 130/2002 33-2-c
CR7347 Správní funkce OVM pro výzkum, vývoj a inovace 130/2002 33-2-d
CR7348 Příprava koncepcí výzkumu, vývoje a inovací a jejich realizace 130/2002 34-1-a
CR7349 Příprava a realizace programů a dalších aktivit výzkumu, vývoje a inovací 130/2002 34-1-b
CR7350 Kontrola využití podpory, plnění cílů a zhodnocení dosažených výsledků 130/2002 34-1-d
CR7351 Poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 130/2002 4-2-a
CR7352 Poskytování institucionální podpory na operační programy 130/2002 3-3-d 130/2002 4-2-c
CR7353 Oceňování mimořádných výsledků nebo propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací 130/2002 3-3-e


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky
00007064 Ministerstvo vnitra
00020478 Ministerstvo zemědělství
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
00023671 Ministerstvo kultury
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48549037 Grantová agentura České republiky
60162694 Ministerstvo obrany
60165171 Akademie věd České republiky
72050365 Technologická agentura ČR[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.06.2012 10:10:23.]