PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pomoc v hmotné nouzi

Kód agendy: A1148
Název agendy: Pomoc v hmotné nouzi
Datum registrace agendy: 27.06.2012
Platnost od: 26.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00551023
Název OVM: Ministerstvo práce a sociálních věcí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
108 2006 Zákon o sociálních službách 85    
108 2006 Zákon o sociálních službách      
111 2006 Zákon o pomoci v hmotné nouzi      
111 2006 Zákon o pomoci v hmotné nouzi 52    
115 2006 Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 29    
115 2006 Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů      
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů      
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 8    
200 1990 Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů      
200 1990 Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 58    
301 2000 zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů      
301 2000 zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 82    
325 1999 Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů      
325 1999 Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů 71    
326 1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 158    
326 1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
359 1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 51    
359 1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí      
40 1993 Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky      
40 1993 Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 23    
94 1963 Zákon o rodině 50 a násl.    
94 1963 Zákon o rodině      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení Rady EEC z 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství (1612/1968)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7440 Správní řízení o příspěvku na živobytí, včetně výplaty dávky a opravných prostředků dle Zák. č. 111/2006 § 2 - § 79
CR7441 Správní řízení o doplatku na bydlení, včetně výplaty dávky a opravných prostředků Dle ust. Zák. č. 111/2006 § 2 - § 10, § 13 - § 79
CR7442 Správní řízení o mimořádné okamžité pomoci, včetně výplaty dávky a opravných prostředků Dle ust. Zák. č. 111/2006 § 2 - § 10, § 13 - § 79
CR7443 Provádění sociálního šetření Dle ust. Zák. č. 111/2006 § 63 odst. 1 a 3
CR7444 Organizování veřejné služby Dle ust. Zák. č. 111/2006 § 18a
CR7445 Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi Dle ust. Zák. č. 111/2006 § 16
CR7446 Provádění kontrolní činnosti Dle ust. Zák. č. 111/2006 § 56


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s pověřeným obecním úřadem
Obce s rozšířenou působností
Vojenské újezdy
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00551023 Ministerstvo práce a sociálních věcí
71214011 Generální ředitelství cel
72496991 Úřad práce České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.06.2012 09:22:52.]