PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Řízení o přestupcích

Kód agendy: A1149
Název agendy: Řízení o přestupcích
Datum registrace agendy: 27.06.2012
Platnost od: 26.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 12 2  
200 1990 Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 58a    
200 1990 Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů      
500 2004 Správní řád      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7450 Ověření údajů fyzické osoby v řízení o přestupcích 200/1990 58a - 1, 2, 3, 4


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje, MHMP, magistráty Brna, Ostravy a Plzně
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Obce
Obecní policie
Policie České republiky
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.06.2012 09:22:52.]