PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evidence obyvatel a rodná čísla

Kód agendy: A115
Název agendy: Evidence obyvatel a rodná čísla
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 19    
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů      
296/2004 2004 Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR793 Správa ISEO 133/2000 3-1 133/2000 7-6
CR794 Zápis údajů do ISEO MV 133/2000 14-2
CR795 Zápis údajů do ISEO krajským úřadem 133/2000 3a-1 a,b
CR796 Zápis údajů do ISEO obecním úřadem obce s rozšířenou působností 133/2000 4-1
CR797 Zápis údajů do ISEO matričním úřadem 133/2000 4a
CR798 Zápis údajů do ISEO ohlašovnou 133/2000 5-1
CR799 Zápis údajů do ISEO soudem prvního stupně 133/2000 6
CR800 Změny nebo zrušení údajů do ISEO MV 133/2000 3-7 133/2000 7-2 133/2000 13b-1 133/2000 14-2
CR801 Změny nebo zrušení údajů do ISEO krajským úřadem 133/2000 3a-1 a,b 133/2000 7-2
CR802 Změny nebo zrušení údajů do ISEO obecním úřadem obce s rozšířenou působností 133/2000 4-1 133/2000 7-2,4,5
CR803 Změny nebo zrušení údajů do ISEO matričním úřadem 133/2000 4a 133/2000 7-2
CR804 Změny nebo zrušení údajů do ISEO ohlašovnou 133/2000 5-1 133/2000 7-2
CR805 Změny nebo zrušení údajů do ISEO soudem prvního stupně 133/2000 6 133/2000 7-2
CR806 Poskytování údajů z ISEO 133/2000 8-1,3,9,11,12
CR807 Zpracovávání údajů potřebné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem 133/2000 3-6 133/2000 8-11
CR808 Zprostředkování kontaktu 133/2000 8b-1
CR809 Kontrola údajů v ISEO, ověřování a zajišťování správnosti 133/2000 7-2,4,5 133/2000 8a
CR810 Přihlášení občana k trvalému pobytu 133/2000 10 133/2000 10a
CR811 Změna místa trvalého pobytu 133/2000 10-5,6,10,11 133/2000 10a
CR812 Ukončení trvalého pobytu 133/200 10-12
CR813 Ohlášení adresy pro doručování 133/2000 10b
CR814 Zrušení trvalého pobytu 133/2000 12
CR815 Správa RRČ 133/2000 13b-1
CR816 Tvorba a určování RČ 133/2000 13-2
CR817 Předávání RČ 133/2000 14-1
CR818 Přidělování RČ MV 133/2000 14-1 d 133/2000 16 133/2000 17a
CR819 Přidělování RČ matričním úřadem 133/2000 16 133/2000 17a
CR820 Změna RČ MV 133/2000 17
CR821 Změna RČ matričním úřadem 133/2000 17
CR822 Ověřování RČ 133/2000 17b
CR823 Osvědčování RČ 133/2000 17c
CR824 Potvrzení změny RČ 133/2000 17ca
CR825 Projednávání přestupků 133/2000 17d
CR826 Projednávání jiných správních deliktů 133/2000 17e
CR827 Výdej údajů z manuálních evidencí 133/2000 20
CR828 Kontrola výkonu přenesené působnosti 133/2000 24
CR829 Editace údajů do ROB 111/2009 19-1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s matričním úřadem
Obce s rozšířenou působností
Ohlašovny
Soudy prvního stupně
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
70837627 Úřad pro ochranu osobních údajů[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]