PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Cestovní doklady občanů České republiky

Kód agendy: A118
Název agendy: Občanské průkazy
Datum registrace agendy: 29.06.2012
Platnost od: 03.07.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
328 1999 Zákon o občanských průkazech      
400 2011 Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1509 Vyhotovení žádosti o vydání OP § 4 odst. 1, 2 zákona č. 328/1999 Sb. § 17 odst. 2 písm. o) a písm. p) zákona č. 328/1999 Sb.
CR1510 Kontrola správnosti údajů zapisovaných do OP § 4a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1511 Vydání OP § 2 odst. 2 písm. a), b), c) zákona č. 328/1999 Sb. § 4 zákona č. 328/1999 Sb. § 17 odst. 2 písm. e) a písm. f) zákona č. 328/1999 Sb.
CR1512 Zaevidování převzetí OP v AIS EOP § 8 zákona č. 328/1999 Sb. § 17 odst. 2 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb.
CR1513 Správa AIS EOP § 17 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb. § 18a odst. 7 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1514 Zápis, změna (zrušení) údajů v AIS EOP § 17 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb. § 17a odst. 1, 2, 3, 4 zákona č. 328/1999 Sb. § 18a odst. 7 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1515 Zaevidování ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných OP do AIS EOP § 17 odst. 2 písm. k) zákona č. 328/1999 Sb.
CR1516 Zaevidování ztracených nebo odcizených OP do AIS EOP matričním úřadem § 17a odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1517 Zaevidování odcizených OP do AIS EOP Policií ČR § 17a odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1518 Poskytování údajů z AIS EOP § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 328/1999 Sb. § 18a odst. 1 a 7 zákona č. 328/1999 Sb. § 18b odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1519 Nakládání s údaji z AIS EOP § 18 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1520 Projednávání přestupků § 16a zákona č. 328/1999 Sb.
CR1521 Projednávání správních deliktů § 16b zákona č. 328/1999 Sb. § 16c odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1522 Zaevidování vydání potvrzení o OP § 9 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb. § 17 odst. 2 písm. l) zákona č. 328/1999 Sb.
CR1525 Zadržení občanského průkazu § 16 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1526 Rozhodování o skončení platnosti OP § 11 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb. § 17 odst. 2 písm. g) a písm. k) zákona č. 328/1999 Sb.
CR1527 Vyrozumění držitele o skončení platnosti OP prostřednictvím datové schránky § 11 odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1528 Zapisování údajů do kontaktního elektronického čipu § 3 odst. 6 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1529 Kontrola funkčnosti kontaktního elektronického čipu § 15b zákona č. 328/1999 Sb.
CR1530 Zvolení BOKu § 8a odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1531 Zablokování elektronické identifikace (BOK) § 8a odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb. § 17 odst. 2 písm. j) zákona č. 328/1999 Sb.
CR1532 Odblokování elektronické autentizace OP (BOK) § 8a odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb. § 17 odst. 2 písm. j) zákona č. 328/1999 Sb.
CR1533 Změna BOKu § 8a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1534 Zpracování údajů v souvislosti se zajištěním výroby OP § 17a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1535 Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku OP § 22 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.
CR1536 Editace údajů do ROB § 19 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb.
CR8334 Zaevidování vydání potvrzení o změně místa trvalého pobytu § 17 odst. 2 písm. n) zákona č. 328/1999 Sb.
CR8335 Zaevidování vydání potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP § 12 zákona č. 328/1999 Sb.§ 17 odst. 2 písm. m) zákona č. 328/1999 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Matriční úřady
Obce s rozšířenou působností
Policie České republiky
Úřady městských částí
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
70837627 Úřad pro ochranu osobních údajů[Čas vygenerování tohoto souboru: 02.07.2012 09:48:19.]