PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informační systém datových schránek

Kód agendy: A119
Název agendy: Informační systém datových schránek
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
194 2009 Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek      
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR947 Správa informačního systému DS MV je správce tohoto systému a zajišťuje jeho stabilitu, bezpečnost, rozvoj a koordinuje jeho provoz (300/2008 Sb.).
CR948 Plnění informační povinnosti Plnění informační povinnosti ve vztahu ke Správci ISDS dle § 15.
CR949 Plnění informační povinnosti ze strany Vězeňské služby Plnění informační povinnosti ve vztahu ke Správci ISDS dle § 16.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00020478 Ministerstvo zemědělství
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
00212423 Vězeňská služba České republiky
44995059 Komora daňových poradců České Republiky
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48548456 Notářská komora České republiky
66000777 Česká advokátní komora
70940517 Exekutorská komora České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]