PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností a rejstřík společenství vlastníků

Kód agendy: A120
Název agendy: Obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností a rejstřík společenství vlastníků jednotek
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025429
Název OVM: Ministerstvo spravedlnosti

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 27    
111 2009 Zákon o základních registrech 28a    
111 2009 Zákon o základních registrech 26    
111 2009 Zákon o základních registrech 52    
111 2009 Zákon o základních registrech 24    
111 2009 Zákon o základních registrech 25    
125 2008 Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev      
227 1997 Zákon o nadacích a nadačních fondech 2    
227 1997 Zákon o nadacích a nadačních fondech 5    
227 1997 Zákon o nadacích a nadačních fondech 27    
227 1997 Zákon o nadacích a nadačních fondech 7    
227 1997 Zákon o nadacích a nadačních fondech 8    
248 1995 Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 5    
250 2005 Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku      
250 2000 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 27    
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 14 4  
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 15 3  
307 2006 Zákon o evropské družstevní společnosti 10    
307 2006 Zákon o evropské družstevní společnosti 11    
307 2006 Zákon o evropské družstevní společnosti 12    
307 2006 Zákon o evropské družstevní společnosti 13    
307 2006 Zákon o evropské družstevní společnosti 9    
360 2004 Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně obchodního zákoníku a zákona o dani z příjmů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) 3    
360 2004 Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně obchodního zákoníku a zákona o dani z příjmů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) 6    
360 2004 Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně obchodního zákoníku a zákona o dani z příjmů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) 5    
360 2004 Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně obchodního zákoníku a zákona o dani z příjmů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) 4    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 9    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 9d    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 9c    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 3    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 9b    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 9a    
37 1992 Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy      
503 2000 Nařízení vlády o obchodním věstníku 7    
503 2000 Nařízení vlády o obchodním věstníku 6    
513 1991 Obchodní zákoník 38l    
513 1991 Obchodní zákoník 38k    
513 1991 Obchodní zákoník 38j    
513 1991 Obchodní zákoník 38i    
513 1991 Obchodní zákoník 38h    
513 1991 Obchodní zákoník 38f    
513 1991 Obchodní zákoník 38e    
513 1991 Obchodní zákoník 38d    
513 1991 Obchodní zákoník 38b    
513 1991 Obchodní zákoník 38a    
513 1991 Obchodní zákoník 38    
513 1991 Obchodní zákoník 37    
513 1991 Obchodní zákoník 36    
513 1991 Obchodní zákoník 35    
513 1991 Obchodní zákoník 34    
513 1991 Obchodní zákoník 33    
513 1991 Obchodní zákoník 32    
513 1991 Obchodní zákoník 31    
513 1991 Obchodní zákoník 30    
513 1991 Obchodní zákoník 29    
513 1991 Obchodní zákoník 28    
513 1991 Obchodní zákoník 27    
562 2006 Vyhláška, kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)      
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 175a    
627 2004 Zákon o evropské společnosti 6    
627 2004 Zákon o evropské společnosti 7    
627 2004 Zákon o evropské společnosti 8    
627 2004 Zákon o evropské společnosti 9    
627 2004 Zákon o evropské společnosti 5    
72 1994 Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 10    
77 1997 Zákon o státním podniku 4    
77 1997 Zákon o státním podniku 5    
77 1997 Zákon o státním podniku 6    
77 1997 Zákon o státním podniku 7    
77 1997 Zákon o státním podniku 8    
77 1997 Zákon o státním podniku 9    
77 1997 Zákon o státním podniku 10    
99 1963 Občanský soudní řád      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR830 Správa rejstříků 365/2000 3-2
CR831 Rejstříkové řízení 99/1963 200a 99/1963 200b 99/1963 200c 99/1963 200d 99/1963 200da 99/1963 200db 99/1963 200dc 99/1963 200de
CR832 Odvolací řízení 99/1963 201 až 216
CR833 Dovolací řízení 99/1963 236 až 243d
CR834 Vedení (zápis, změna a výmaz) údajů v rejstřících 513/1991 27
CR835 Výstupy z rejstříků 513/1991 28 513/1991 28a 365/2000 9 365/2000 9a 365/2000 9b 365/2000 9c
CR836 Editace údajů do ROS 111/2009 27
CR837 Součinnost s ISDS 300/2008 14-4 300/2008 15-3
CR838 Součinost s editorem Obchodního věstníku 503/2000 6 503/2000 7
CR839 Nahlížení do spisu (rejstříkového spisu) a pořizování výpisů a opisů ze spisu 99/1963 40b 99/1963 44 37/1992 8
CR840 Rekonstrukce spisu (rejstříkového spisu) 99/1963 40b 37/1992 26


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kontaktní místa veřejné správy
Rejstříkové soudy
Vrchní soudy
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
48510190 Nejvyšší soud ČR[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]