PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Živnostenské podnikání

Kód agendy: A121
Název agendy: Živnostenské podnikání
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
455 1991 Zákon o živnostenském podnikání      
570 1991 Zákon o živnostenských úřadech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1185 Výkon agendy obecního živnostenského úřadu na území ČR (§ 2 zákona č. 570/1991 Sb.) Činnosti ObŽÚ definované zákonem č. 570/1991 Sb., a v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb.
CR1186 Výkon agendy krájského živnostenského úřadu na území ČR (§ 3 zákona č. 570/1991 Sb.) Činnosti KŽÚ definované zákonem č. 570/1991 Sb., a v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb.
CR1187 Výkon agendy Živnostenského úřadu ČR (§ 5 zákona č. 570/1991 Sb.) Činnosti MPO jakožto ŽÚ CR definované zákonem č. 570/1991 Sb., a v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajské živnostenské úřady
Obecní živnostenské úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]