PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Územní identifikace

Kód agendy: A123
Název agendy: Územní identifikace
Datum registrace agendy: 15.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025712
Název OVM: Český úřad zeměměřický a katastrální

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
ČísloRokNázevParagrafOdstavecPísmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 40    
111 2009 Zákon o základních registrech 47    
111 2009 Zákon o základních registrech 42    
111 2009 Zákon o základních registrech 43    
111 2009 Zákon o základních registrech 46    
111 2009 Zákon o základních registrech 45    
111 2009 Zákon o základních registrech 44    
111 2009 Zákon o základních registrech 41    
111 2009 Zákon o základních registrech 39    
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 13 1  
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 16 1  
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 15 1  
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 16 2  
359 1992 Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech 3 1  
Ostatní právní předpisy:
ČísloRokNázev
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
KódNázevPopis
CR2570 ČÚZK - zápis údajů do ISÚI 111/2009 40 111/2009 43 111/2009 45
CR2571 ČÚZK - zveřejňování a poskytování údajů registru územní identifikace 111/2009 47 111/2009 62
CR2572 Stavební úřady - zápis údajů o stavebním objektu a adresním místě do ISÚI 111/2009 42 1,2,3 111/2009 44 2
CR2573 Obce - zápis či sdělování údajů o části obce, městské části, městského obvodu, správního obvodu, ulici, stavebním objektu a adresním místě do ISÚI 111/2009 42 4 111/2009 43 1,4 111/2009 44 1
CR2574 ČSÚ - zápis údajů o ZSJ do ISÚI 111/2009 43 3
CR2575 MV - sdělení o sloučení nebo připojení obcí, změna názvu obce 111/2009 43 1,2
CR2576 Kraj - rozdělení obce 111/2009 43 1,2
CR2577 KPS - změna statusu, znaku nebo vlajky obce 111/2009 43 1
CR2578 Česká pošta - předávání podkladů o PSČ správci registru 111/2009 45


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce RUIAN
Stavebmí úřady RUIAN
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVMNázev
00006572 Kancelář Poslanecké sněmovny
00007064 Ministerstvo vnitra
00025593 Český statistický úřad
00025712 Český úřad zeměměřický a katastrální
47114983 Česká pošta, s.p.


Čas vygenerování tohoto souboru: 15.03.2012 22:11:50.