PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Katastr nemovitostí

Kód agendy: A124
Název agendy: Katastr nemovitostí
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025712
Název OVM: Český úřad zeměměřický a katastrální

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2001 Nařízení vlády o porovnání a přejímání údajů katastru nemovitostí ČR a evidence obyvatel      
162 2001 Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR      
26 2007 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., ve znění pozd. předp. a zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozd. předp. (katastrální vyhláška)      
265 1992 Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem      
344 1992 Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)      
359 1992 Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2282 zápisy do katastru nemovitostí vkladem, záznamem, poznámkou a způsobem obdobným záznamu; zápisy jiných údajů a jejich změn 359/1992 3-1-a-1 359/1992 4-a 359/1992 5-1-a 265/1992 1 265/1992 5 265/1992 6 265/1992 8 265/1992 9 265/1992 10 265/1992 12 344/1992 5 344/1992 5a 344/1992 6 344/1992 6a
CR2283 revize katastru nemovitostí 359/1992 3-1-a-1 359/1992 4-a 359/1992 5-1-a 344/1992 7 26/2007 50 26/2007 63 3 a
CR2284 oprava chyb v katastrálním operátu 359/1992 3-1-a-1 359/1992 4-a, d 359/1992 5-1-a 344/1992 8 26/2007 52
CR2285 obnova katastrálního operátu 359/1992 3-1-a-1 359/1992 4-a, d 359/1992 5-1-a 344/1992 13 344/1992 13a 344/1992 14 344/1992 15 344/1992 15a 344/1992 16 344/1992 17 26/2007 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, 64,65,66
CR2286 poskytování podkladů a potvrzování geometrických plánů 359/1992 3-1-a-1 359/1992 4-a 359/1992 5-1-a 344/1992 19 26/2007 74 26/2007 75 26/2007 80
CR2287 pokytování údajů ze sbírky listin 359/1992 3-1-a-1 359/1992 4-a 359/1992 5-1-a 359/1992 9 344/1992 21-4 344/1992 21-5
CR2288 poskytování údajů z katastru 359/1992 3-1-a-1 359/1992 3-1-c 359/1992 4-a 359/1992 5-1-a 344/1992 22 162/2001
CR2289 projednávání porušení pořádku na úseku katastru 359/1992 5-1-c 344/1992 24 344/1992 25 344/1992 26
CR2290 vykonávání správy zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového 359/1992 3-1-a-1 359/1992 4-a 359/1992 5-1-b 344/1992 3-d 26/2007 14
CR2291 schvalování změn pomístního názvosloví a zabezpečení standardizace geografického názvosloví 359/1992 3-1-a-4 359/1992 3-1-g 359/1992 4-d 359/1992 5-1-d 344/1992 3-e 26/2007 15 26/2007 35
CR2292 schvalování změn hranic katastrálních území 359/1992 3-1-a-1 359/1992 4-a 359/1992 5-1-e 344/1992 3-a 26/2007 22 26/2007 23 26/2007 24 26/2007 25 26/2007 26
CR2293 porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí ČR a evidence obyvatel 359/1992 3-1-a-1 359/1992 4-a 359/1992 5-1-a 344/1992 6a-3 111/2001 2 111/2001 3 111/2001 4
CR2294 vyhotovování souhrnných přehledů o půdním fondu z údajů katastru 359/1992 3-1-a-1 359/1992 5-1-g 344/1992 4-2-c 26/2007 18
CR2295 rozhodování v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností 359/1992 3-1-f


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Katastrální úřady
Zeměměřické a katastrální inspektoráty
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00025712 Český úřad zeměměřický a katastrální
60458500 Zeměměřický úřad[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]