PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evidence občanských sdružení, jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou

Kód agendy: A2
Název agendy: Evidence občanských sdružení, jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou
Datum registrace agendy: 16.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
83 1990 Zákon o sdružování občanů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2 Věcná gesce IS evidence právnických osob podle zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 116/1985 Sb. (dále jen "IS") § 9 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb.
CR3 Ověření jména, příjmení, data narození a bydliště členů přípravného výboru § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb.
CR4 Registrace občanského sdružení a jeho zápis do IS § 9 odst. 1, 2 zákona č. 83/1990 Sb.
CR5 Evidence odborové organizace a organizace zaměstnavatelů a jejich zápis do IS § 9a, § 9 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb.
CR6 Evidence organizační jednotky občanského sdružení, odborové organizace, organizace zaměstnavateů a jejich zápis do IS § 9 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb.
CR7 Zápis změny údajů v IS § 9 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb.
CR8 Zánik občanského sdružení, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek a zápis do IS § 12 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb.
CR9 Žádost o přidělení identifikačnícho čísla správci registru osob § 26 odst. 5, § 28 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb.
CR10 Editace údajů do ROS § 9 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb., § 27 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]