PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registrace politických stran a politických hnutí

Kód agendy: A3
Název agendy: Registrace politických stran a politických hnutí
Datum registrace agendy: 16.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
424 1991 Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR11 Věcná gesce IS Rejstřík politických stran a politických hnutí (dále jen "IS") § 9 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb.
CR12 Ověření jména, příjmení, data narození a bydliště členů přípravného výboru § 6 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb.
CR13 Ověření jména, příjmení, data narození a bydliště petentů požadujících vznik politické strany nebo hnutí § 6 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb.
CR14 Zápis jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu statutárního orgánu do IS § 9 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb.
CR15 Registrace politické strany nebo hnutí - zápis do IS § 8 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb.
CR16 Zápis změny údajů v IS § 9 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb.
CR17 Zápis údajů o pozastavení činnosti nebo zrušení pilitické strany nebo hnutí do IS § 9 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 424/1991 Sb.
CR18 Zápis údajů o zániku politické strany nebo hnutí do IS § 9 odst. 4, § 12 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb.
CR19 Žádost o přidělení IČ správci základního registru osob § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb.
CR20 Editace údajů do ROS § 27 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]