PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změne některých souvisejících zákonů

Kód agendy: A304
Název agendy: Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změne některých souvisejících zákonů
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 70106975
Název OVM: Český telekomunikační úřad

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 21    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 20    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 19    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 18    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 17    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 16    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 14    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 13    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 13 7  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 13 6  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 13 1  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 15    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 108 1 v
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 108 1 n
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 108 1 l
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 108 1 k
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 108 1 j
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 108 1 i
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 99 4  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 99 3  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 99 1  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 74 6  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 74 5  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 74 1  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 125 6  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 125 5  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 73 9  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 73 7  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 49 8  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 49 7  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 33 11  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 33 9  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 51 3  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 51 1  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 122 9  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 103 2  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 94 2  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 79 2  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 52 1  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 63 5  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 71 3  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 72 1  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 115 3 f
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 136    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 129    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 121    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 120    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 119    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 118    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 114    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 113    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 104    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 100    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 87    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 84    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 61    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 48    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 39 3  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 38    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 36    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 32    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 30    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 27    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 26    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 25    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 24    
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 23 3  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 23 1  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 22 b  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 22 a  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 22    
153 2010 Zákon, kterým se mění Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony článek II.,odst.10    
280 2009 Daňový řád      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2430 Vydávání opatření nezbytných k udržení nebo obnovení poskytování služby volání na tísňové linky V případech, kdy je ohroženo nebo prerušeno nepřetržité poskytování služby volání na čísla tísňového volání, je Úřad oprávněn rozhodnout o opatřeních nezbytných k udržení nebo obnovení tohoto poskytování a v případě potřeby uloží podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu (§ 53 odst.1 zákona 127/2005 Sb.), který poskytuje veřejně dostupnou telefonní službu v pevném místě, povinnost, aby zajistil další poskytování této služby.
CR2431 Stanovování parametrů kvality poskytovaných služeb Parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejňování informací stanoví Úřad opatřením obecné povahy.
CR2432 Vydávání rozhodnutí o přerušení poskytování veřejně dostupné služby EK se zvýšenou cenou V případě kdy dochází při poskytování veřejně dostupné služby EK k automatickému nebo skrytému presmerování na jinou službu, na službu jiného podnikatele nebo k sestavení nového spojení, a tím současně ke zvýšení ceny, bez upozornění uživatele na tuto skutečnost rozhodne Úřad o přerušení poskytování takové služby.
CR2433 Ukládání povinnosti nepeněžitého plnění Úřad podle zákona č.127/2005 Sb. ukládá povinnosti nepeněžitého plnění
CR2434 Ukládání, vybírání a vymáhání pokut za správní delikty právnických a podnikajicích fyzických osob a za přestupky fyzických osob Úřad má působnost ukládat, vybírat a vymáhat pokuty za porušení povinnosti. Ukládání donucovacích pokut.
CR2435 Vedení centrální evidence pravomocných rozhodnutí o pokutách Úřad vede evidenci pravomocných rozhodnutí o pokutách uložených podle zákona 127/2005 Sb. za poslední 4 roky.
CR2436 Vydávání výzev k odstranění nedostatků Při zjištění Úřadu, že povinná osoba neplní podmínky a zvláštní povinnosti stanovené všobecným oprávněním, oprávněním k využívání radiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel Úřad vyzve povinnou osobu k odstranění nedostatku popř. vydá rozhodnutí o předběžném opatření k nápravě.
CR2437 Zjišťování zdrojů rušení a šetření rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí Úřad zjišťuje zdroje rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, ukládá podmínky držiteli oprávnění k odstranění rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, vydává rozhodnutí o odstranění zdroje rušení, příp. odstranění zdroje rušení nebo provedení jiných vhodných opatření, pokud provozovatel rušícího zařízení je nedosažitelný, nečinný nebo není znám.
CR2438 Vydávání opatření nezbytných k udržení nebo obnovení nepřetržitého poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Úřad je oprávněn vydávat opatření nezbytná k udržení nebo obnovení nepřetržitého poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Úřad může uložit podnikateli, který zajišťuje dílcí službu podle § 38 odst.2 zákona 127/2005 Sb., aby zajistil další poskytování této dílčí služby těm uživatelům, u kterých je její nepřetržité poskytování ohroženo nebo přerušeno.
CR2439 Zastupování úřadu v řízeních o ochranných pásmech V řízeních o ochranných pásmech nadzemního komunikačního vedení, radiového zařízení a radiového směrového spoje je Úřad dotčeným správním úřadem.
CR2440 Součinnost se stavebními úřady pri rozhodování sporu o rozsahu oprávnění k využívání cizích nemovitostí mezi podnikatelem a vlastníkem nemovitosti Poskytování součinnosti stavebnímu úřadu při rozhodování sporu o rozsahu oprávnění k využívání cizích nemovitostí mezi podnikatelem a vlastníkem nemovitosti a pri rozhodování sporu o rozsahu povinností vlastníka domu, bytu nebo nebytového prostor umožnit jeho uživateli příjem rozhlasového a televizního vysílání ze zákona a umožnit zřízení vnitřního komunikačního vedení.
CR2441 Vydávání rozhodnutí o vyřazení přístroje, který nesplňuje technické požadavky z provozu Úřad může rozhodnout o vyřazení přístroje, který nesplňuje technické požadavky, z provozu. Úřad vede evidenci vyrozumění podnikatelů o odpojení přístroje za mimořádných okolností.
CR2442 Rozhodnutí o zpětném uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu Pokud účastník, popř. uživatel uskutečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je podnikatel v jehož síti bylo takové volání započato, povinen na žádost subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňová volání, znemožnit ve své síti provozování telekomunikačního zařízení, z kterého jsou tato volání uskutečňována. O zpětném uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu rozhodne Úřad na žádost účastníka.
CR2443 Vydávání osvědčení o předložení oznámení a sdělení změny oznámených údajů komunikační činnosti Úřad vydá osobě uvedené v § 13 odst. 1 osvědčení potvrzující, že tato osoba předložila oznámení podle § 13, a současně jí přidelí identifikační číslo, pokud jí dosud nebylo přiděleno. Úřad vydává na žádost osvědčení o sdělení změny oznámených údajů.
CR2444 Zveřejňování informací Úřad je povinen uveřejňovat informace týkající se postupu a podmínek spojených s právy na výstavbu sítí elektronických komunikací podle zvláštního právního předpisu (Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a informace týkající se sítí pro rozhlasovou službu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č.231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání).
CR2445 Rozhodování o krátkodobých individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů Rozhodnutí o udělení ci neudělení krátkodobých individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, včetně stanovení podmínek a poplatku za využívání kmitočtů
CR2446 Rozhodování o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů Rozhodnutí o udělení ci neudělení individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, včetně stanovení podmínek a poplatků za využívání kmitočtů Rozhodnutí o změnách individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, včetně stanovení podmínek a poplatků za využívání kmitočtů Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, včetně stanovení podmínek a poplatků za využívání kmitočtů Rozhodnutí o odnětí individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, včetně vrácení poplatků za využívání kmitočtů Stanovení, správa a vymáhání poplatků za využívání kmitočtů
CR2447 Ověřování odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení a vydávání průkazů odborné způsobilosti Provádění zkoušek k ověřování odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení a uznávání odborné způsobilosti Vydávání a prodlužování platnosti průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení
CR2448 Omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů Vyhlášení omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů včetně veřejné konzultace (§20 odst 1-3), provádění přezkumu omezení práv (§20 odst. 5) a Vyhlášení výběrových řízení pro příděl rádiových kmitočtů Zpracování rozhodnutí o udělení, změne, odnětí a převodu či přechodu přídělu rádiových kmitočtů
CR2449 Vydávání podzákonných norem Vydávání podzákonných norem
CR2450 Konzultace Konzultace: návrhu opatření obecné povahy a rozhodnutí o ceně; rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh; jiných úkonů, stanoví-li povinnost konzultace zákon. 127/2005 Sb. §130, odst, 1, odst 3
CR2410 Rozhodování účastnických sporů Úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se týkají povinnosti uložené zákonem nebo na základe zákona127/2005 Sb.
CR2411 Rozhodování ve věcech financování univerzální služby Stanovení ztráty z poskytování zvláštních cen univerzální služby Stanovení příspěvků na účet univerzální služby Vymáhání příspěvků na účet univerzální služby Stanovení výše platby plátce na účet univerzální služby, ověřování výše čistých nákladů
CR2412 Rozhodování sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti Předseda Rady rozhoduje spory mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti (§ 7) na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.
CR2413 Rozhodování o oprávnění k využívání čísel Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel včetně všech příslušných administrativních úkonů Vydání rozhodnutí o změně oprávnění k využívání čísel včetně všech příslušných administrativních úkonů Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání čísel včetně všech příslušných administrativních úkonů Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k využívání čísel včetně všech příslušných administrativních úkonů Převod oprávnění na jiného podnikatele a vydání rozhodnutí o změně držitele oprávnění k využívání čísel včetně všech příslušných administrativních úkonů Pozbytí platnosti oprávnění k využívání čísel; nevyžaduje přímo činnost ČTÚ
CR2414 Oznámení podnikání v elektronických komunikacích Záznam oznámeného podnikání v elektronických komunikacích včetně všech příslušných administrativních úkonů Záznam změny oznámení podnikání v elektronických komunikacích včetně všech příslušných administrativních úkonů Záznam ukončení podnikání v elektronických komunikacích včetně všech příslušných administrativních úkonů
CR2415 Správa rádiového spektra Sestavování plánu využití rádiového spektra, Rozhodování o individuálních oprávnění rádiových kmitočtů, Rozhodování o všeobecných oprávnění k provozování přístrojů a k využívání rádiových kmitočtů, Rozhodování o přídělech rádiových kmitočtů, Ověřování odborné způsobilosti a vydávání průkazů odborné způsobilosti 127/2005 §15-§27
CR2416 Státní kontrola elektronických komunikací Úřad kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem č. 127/2005 Sb., prováděcími právními předpisy, opatřeními obecné povahy, rozhodnutími o ceně vydanými na základě tohoto zákona. Úřad dále kontroluje využívání radiových kmitočtů.
CR2417 Regulace služeb elektronických komunikací pro období krizových stavů 127/2005 § 99, odst. 1, 3, 4
CR2418 Rozhodování o udělení poštovní licence Vydání rozhodnutí o udělení poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Vyslovení souhlasu s poštovními podmínkami Stanovení základních kvalitativních požadavků Vydání rozhodnutí o změně poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Vydání rozhodnutí o odnětí poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Zánik poštovní licence; nevyžaduje přímo činnost ČTÚ Vydání rozhodnutí o udělení zvláštní poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Vyslovení souhlasu s poštovními podmínkami poštovních služeb uvedených ve výzvě, které žadatel o zvláštní poštovní licenci předložil Stanovení základních kvalitativních požadavků týkajících se plnění zvláštní poštovní povinnosti Vydání rozhodnutí o změně zvláštní poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Vydání rozhodnutí o odnětí zvláštní poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Zánik zvláštní poštovní licence; nevyžaduje přímo činnost ČTÚ
CR2419 Dohled v oblasti poštovních služeb Výkon dohledu a státní kontroly v oblasti poštovních služeb včetně správního trestání, tj. ukládání pokut za správní delikty
CR2420 Univerzální služba Přezkoumávání důvodů pro uložení povinnosti poskytovat dílčí služby v rámci univerzální služby Rozhodování o uložení, změně či zrušení povinnosti univerzální služby včetně všech administrativních úkonů
CR2421 Rozhodování o uložení povinnosti šířit určený rozhlasový nebo televizní program Rozhodování o uložení povinnosti šířit určený rozhlasový nebo televizní program a s tímto programem související služby a na základě analýzy relevantního trhu takové povinnosti měnit nebo rušit, včetně všech administrativních kroků
CR2422 Vedení seznamu typů rozhraní Vedení seznamu typu rozhraní a jejich změn oznámených podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť a oznamování těchto typů Evropské komisi
CR2423 Rozhodování v oblasti přístupu a propojení Rozhodování o uložení povinnosti umožnit zpřístupnění prostředků nebo služeb k zajištění spojení od koncového bodu ke koncovému bodu
CR2424 Nápravná opatření na základě výsledku analýz relevantních trhů Rozhodování o uložení, změně či zrušení nápravných opatření
CR2425 Správa a vymáhání poplatků za využívání čísel Rešení jednotlivých případů stanovení poplatku a jejich případného vymáhání, když povinný subjekt neuhradí poplatky správným způsobem
CR2426 Analýza relevantních trhů a určení podniků s významnou tržní silou Úřad provádí v intervalu 1 až 3 let analýzu relevantních trhů stanovených podle § 52 za úcelem zjištení, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu Úřad vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz Úřad vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz Úřad zvolí podle situace ve vývoji tržních podmínek. Úřad podle výsledku analýzy relevantního trhu stanoví rozhodnutím podnik s významnou tržní silou. Úřad stanoví opatřením obecné povahy relevantní trhy v oblasti elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, s přihlédnutím k rozhodnutím, doporučením a pokynům Komise.
CR2427 Výkon státní statistické služby Úřad podle tohoto zákona vykonává státní statistickou službu
CR2428 Projednávání správních deliktů a přestupků, ukládání pokut a ukládání povinnosti nepeněžitého plnění Úřad projednávání správní delikty a přestupky podle zákona 127/2005 Sb. Úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty.
CR2429 Vydávání rozhodnutí o změne všeobecných podmínek pro veřejně dostupnou službu elektronických komunikací Úřad může podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací uložit rozhodnutím, aby provedl změnu všeobecných podmínek pro veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu nebo pokud je to nezbytné k dosažení ochrany spotřebitelů, a to z důvodů nekalých, klamavých nebo agresivních obchodních praktik nebo z důvodů diskriminace spotřebitele.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
45251002 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
65349423 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
70106975 Český telekomunikační úřad
70837627 Úřad pro ochranu osobních údajů[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]