PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích

Kód agendy: A31
Název agendy: Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích
Datum registrace agendy: 23.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48135097
Název OVM: Úřad průmyslového vlastnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
14 1993 Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 2 1 b
417 2004 Zákon o patentových zástupcích      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR206 Vedení rejstříku patentových zástupců a jeho zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup §4 a §6 417/2004 Sb. Komora patentových zástupců vede a zveřejňuje rejstřík, který obsahuje seznamy patentových zástupců, asistentů patentových zástupců, sdružení patentových zástupců, společností patentových zástupců.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
44964714 Komora patentových zástupců České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]