PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pohřebnictví

Kód agendy: A32
Název agendy: Pohřebnictví
Datum registrace agendy: 23.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66002222
Název OVM: Ministerstvo pro místní rozvoj

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
256 2001 Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR208 Udělování souhlasu krajského úřadu k provozování neveřejného a veřejného pohřebiště a ke změnám řádu veřejného pohřebiště 256/2001 3-2 256/2001 18-3
CR209 Výkon dozoru nad pohřebištěm provozovaným registrovanou církví nebo náboženskou společností včetně vymáhání uložených povinností 256/2001 28-2,3
CR207 Úhrada účelně vynaložených nákladů obce na pohřbení 256/2001 5-4


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]