PDF Export Vytisknout Poslat emailem

ISDS - Seznam orgánů veřejné moci

Kód agendy: A325
Název agendy: ISDS - Seznam orgánů veřejné moci
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 4 3  
111 2009 Zákon o základních registrech 4 2  
161 2011 Nařízení vlády č. 161/2011 o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení      
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 14b    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR962 podpora činnosti editora ROS MV je určeno jako primární editor ROS pro určité skupiny sujektů (OVM, organizační složky státu, právnické osoby zřízené zákonem)


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]