PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy

Kód agendy: A330
Název agendy: Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
279 1992 Zákon o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných stanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, ve znění pozdějších předpisů      
451 1991 Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiy a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR290 Ztotožnění žadatele o vydání lustračního osvědčení nebo ověření jím poskytnutých údajů ke své osobě 451/1991 9-1 279/1992 6-1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]