PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR

Kód agendy: A332
Název agendy: Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
238 2000 Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1 3  
238 2000 Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1 4  
238 2000 Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3 1  
262 2006 Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů      
361 2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2705 Spolupráce se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty 238/2000 1-3
CR2706 Uzavírání dohod se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty 238/2000 1-4
CR2707 Řešení služebněprávních nebo pracovněprávních věcí vůči příslušníkům nebo zaměstnancům HZS ČR 238/2000 3-1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Hasičský záchranný sbor České republiky (Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]