PDF Export Vytisknout Poslat emailem

O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kód agendy: A337
Název agendy: O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
151 2010 Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů 10    
151 2010 Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů 11    
151 2010 Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů 9    
151 2010 Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů 7    
239 2000 Zákon o integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
463 2000 Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícícmi fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 2    
463 2000 Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícícmi fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 3    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
2002/22/ES 2002 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)
57/150 2002 Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 57/150 ze dne 16. prosince 2002, o posílení efektivity a o koordinaci pomoci při mezinárodních vyhledávacích a záchranných operacích (Metodika INSARAG)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2589 8 Příprava na mimořádné události - obecní úřad 239/2000 15-1 239/2000 15-2-a,e 239/2000 15-4
CR2590 9 Usměrňování IZS a koordinace záchranných prací - MV 239/2000 4-6,8 239/2000 5 239/2000 7-1-a 239/2000 7-2-b 239/2000 7-3 239/2000 7-6 239/2000 20-4
CR2591 10 Usměrňování IZS a koordinace záchranných prací - HZS krajů 239/2000 10-1 239/2000 10-2-b 239/2000 10-5 239/2000 12-2-a,c 239/2000 19-1,3
CR2592 11 Usměrňování IZS a koordinace záchranných prací - hejtman 239/2000 4-6,8 239/2000 11-a,c 239/2000 14
CR2593 12 Usměrňování IZS a koordinace záchranných prací - starosta ORP 239/2000 4-6 239/2000 13-a 239/2000 14
CR2582 1 Příprava na mimořádné události - MV 239/2000 7-1-a 239/2000 7-2-a,c,d 239/2000 7-6 239/2000 17-3
CR2583 2 Příprava na mimořádné události - Ministerstvo zdravotnictví 239/2000 8
CR2584 3 Příprava na mimořádné události - Ministerstvo dopravy a spojů 239/2000 9
CR2585 4 Příprava na mimořádné události - Ministerstva a ÚSU 239/2000 6
CR2586 5 Příprava na mimořádné události - hejtman 239/2000 11-b,d 239/2000 17-3
CR2587 6 Příprava na mimořádné události - HZS kraje 239/2000 10-1 239/2000 10-2-a,d,e,f,g 239/2000 10-3 239/2000 12-1 239/2000 12-2-b,d,e,f,g,h,i 239/2000 17-3
CR2588 7 Příprava na mimořádné události - starosta ORP 239/2000 13-b
CR2594 13 Usměrňování IZS a koordinace záchranných prací - obecní úřad 239/2000 15-1 239/2000 15-2-b
CR2595 14 Usměrňování IZS a koordinace záchranných prací - starosta obce 239/2000 16-b,d
CR2596 15 Ochrana obyvatelstva - MV 239/2000 7-1-a 239/2000 7-2-e,g,h,i,j
CR2597 16 Ochrana obyvatelstva - HZS kraje 239/2000 10-1 239/2000 10-2-c 239/2000 10-6
CR2598 17 Ochrana obyvatelstva - obecní úřad 239/2000 15-1 239/2000 15-2-c,d,f,g 239/2000 15-5
CR2599 18 Ochrana obyvatelstva - starosta obce 239/2000 16-a,c
CR2600 19 Zapojení do humanitární pomoci - MV 239/2000 7-1-b 239/2000 7-4-a,b,c
CR2601 20 Komunikace složek IZS - MV 239/2000 7-2-f 239/2000 7-7 239/2000 18-2,3
CR2602 21 Vyžadování pomoci od složek IZS - MV 239/2000 4-6,8 239/2000 20-1 239/2000 21-1 239/2000 22 239/2000 30-6 239/2000 34
CR2603 22 Vyžadování pomoci od složek IZS - hejtman 239/2000 20-2,5
CR2604 23 Vyžadování pomoci od složek IZS - krajský úřad 239/2000 21-1 239/2000 22 239/2000 30-4 239/2000 31-3 239/2000 34
CR2605 24 Vyžadování pomoci od složek IZS - HZS krajů 239/2000 20-3 239/2000 22 239/2000 34
CR2606 25 Vyžadování pomoci od složek IZS - starosta ORP 239/2000 20-2
CR2607 26 Vyžadování pomoci od složek IZS - starosta obce 239/2000 20-6
CR2608 27 Kontrola - MV 239/2000 27
CR2609 28 Kontrola - krajský úřad 239/2000 27
CR2610 29 Kontrola - obecní úřad 239/2000 27


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Hasičské záchranné sbory krajů
Kraje
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Obce
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]