PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Kód agendy: A338
Název agendy: Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
240 2000 Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů      
432 2010 Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury      
462 2000 Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2708 Koordinace výkonu státní správy v oblasti krizového řízení 240-2000 10
CR2709 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni vlády 240-2000 4-1-a, b, c 240-2000 4-2
CR2710 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni ministerstev a jiných ústředních správních úřadů 240-2000 9-1,2 240-2000 9-4-a,c,d
CR2711 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni Ministerstva vnitra 240-2000 10-1-a,b,c,j,k,l 240-2000 10-2 240-2000 10-3
CR2712 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni České národní banky 240-2000 13-1-a,b,c,d 240-2000 13-2,3
CR2713 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni kraje 240-2000 14-1,2 240-2000 14a
CR2714 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni Hasičského záchranného sboru kraje 240-2000 15-1 240-2000 15-3 240-2000 15-4-a,b 240-2000 15a
CR2715 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni Police České republiky 240-2000 16
CR2716 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni obce s rozšířenou působností 240-2000 18-1,2 240-2000 18-3-c,d 240-2000 19-1-a,b,e 240-2000 19-2
CR2717 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni obce 240-2000 21-1 240-2000 21-2-a,c,d 240-2000 21a-1-a,b,f 240-2000 21a-2
CR2718 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni územních správních úřadů 240-2000 24c
CR2719 Připravenost na řešení krizových situací na úrovni Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Kanceláře prezidenta republiky, Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby 240-2000 28-2
CR2720 Řešení krizových situací na úrovni vlády 240-2000 4-1-a,c 240-2000 4-2 240-2000 5,6,7,8
CR2721 Řešení krizových situací na úrovni ministerstev a jiných ústředních správních úřadů 240-2000 9-4-b,c,d
CR2722 Řešení krizových situací na úrovni Ministerstva vnitra 240-2000 10-1-d 240-2000 10-2
CR2723 Řešení krizových situací na úrovni Ministerstva zdravotnictví 240-2000 11
CR2724 Řešení krizových situací na úrovni Ministrerstva dopravy 240-2000 12
CR2725 Řešení krizových situací na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu 240-2000 12a-1
CR2726 Řešení krizových situací na úrovni České národní banky 240-2000 13-1-c,d
CR2727 Vyhlášení stavu nebezpečí 240-2000 3-3
CR2728 Řešení krizových situací na úrovni kraje 240-2000 14-2-b 240-2000 14-3,4,5,6 240-2000 21-4
CR2729 Řešení krizových situací na úrovni Hasičského záchranného sboru kraje 240-2000 15-1-a,b,e 240-2000 15-4
CR2730 Řešení krizových situací na úrovni Policie České republiky 240-2000 16
CR2731 Řešení krizových situací na úrovni obce s rozšířenou působností 240-2000 18-2-b 240-2000 18-3 240-2000 19-1-b,c,d,e
CR2732 Řešení krizových situací na úrovni obce 240-2000 21-2,3 240-2000 21a-1-c,d,e,f 240-2000 21a-2 240-2000 22
CR2733 Řešení krizových situací na úrovni Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Kanceláře prezidenta republiky, Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby 240-2000 28-2
CR2734 Ochrana kritické infrastruktury na úrovni vlády 240-2000 4-1-d,e
CR2735 Ochrana kritické infrastruktury na úrovni ministerstev a jiných ústředních správních úřadů 240-2000 9-3
CR2736 Ochrana kritické infrastruktury na úrovni Ministerstva vnitra 240-2000 10-1-e,f,g,h,i
CR2737 Ochrana kritické infrastruktury na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu 240-2000 12a-2
CR2738 Ochrana kritické infrastruktury na úrovni České národní banky 240-2000 13-4
CR2739 Vyžadování údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů 240-2000 15-2
CR2740 Poskytování údajů z informačních systémů veřejné správy 240-2000 9-4-e
CR2741 Finanční zajištění přípravy na krizové situace na úrovni ministerstev a jiných ústředních správních úřadů 240-2000 25-a
CR2742 Finanční zajištění přípravy na krizové situace na úrovni kraje 240-2000 25-a
CR2743 Finanční zajištění přípravy na krizové situace na úrovni obce 240-2000 25-a
CR2744 Finanční zajištění řešení krizových situací na úrovni kraje 240-2000 25-a
CR2745 Finanční zajištění řešení krizových situací na úrovni obce 240-2000 25-a
CR2746 Finanční zajištění řešení krizových situací na úrovni Ministerstva financí 240-2000 25-c
CR2747 Využívání informačních systémů krizového řízení 240-2000 26
CR2748 Využívání jednotných geografických podkladů 240-2000 26a
CR2749 Evidence zvláštních skutečností 240-2000 27-2
CR2750 Kontrola 240-2000 33-1
CR2751 Kontrola u obce 240-2000 33-2
CR2752 Kontrola u obce s rozšířenou působností 240-2000 33-2
CR2753 Kontrola u kraje 240-2000 33-2
CR2754 Kontrola u Hasičského záchranného sboru kraje 240-2000 33-2
CR2755 Kontrola u právnických a podnikajících fyzických osob 240-2000 33-3
CR2756 Kontrola u zpravodajských služeb a Národního bezpečnostního úřadu 240-2000 33-4
CR2757 Evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za nouzového stavu a stavu ohrožení státu 240-2000 10-1-d 240-2000 15-4-c 240-2000 39d
CR2758 Evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí 240-2000 15-4-d 240-2000 39e
CR2759 Peněžní náhrady a náhrada škody 240-2000 35,36


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní ředitelství, Celní úřady, Finanční ředitelství, Finanční úřady, Katastrální úřady, Krajská vojenská velitelství, Krajské hygienické stanice, Státní oblastní archivy, Obvodní báňské úřady, Újezdn
Hasičské záchranné sbory krajů
Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář Prezidenta, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služba
Kraje
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Obce
Obce s rozšířenou působností
Policie České republiky
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00007064 Ministerstvo vnitra
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48136450 Česká národní banka
66003008 Ministerstvo dopravy
70565759 Správa Národního parku České Švýcarsko[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]