PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Požární ochrana

Kód agendy: A341
Název agendy: Požární ochrana
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
133 1985 Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů      
172 2001 Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění NV č. 498/2002 Sb.      
2 2006 Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů      
202 1999 Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří      
23 2008 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb      
246 2001 Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)      
247 2001 Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.      
255 1999 Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů      
34 1986 Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů      
35 2007 Vyhláška o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.      
352 2003 Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků      
87 2000 Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách      
91 2010 Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2760 Organizace a koncepce požární ochrany - Ministerstvo vnitra 133/1985 24-1-a,e
CR2761 Organizace a koncepce požární ochrany - Ministerstva a jiné ÚSÚ 133/1985 3
CR2762 Organizace a koncepce požární ochrany kraje - HZS krajů 133/1985 26-2-a,g,i,n
CR2763 Organizace a koncepce požární ochrany kraje - krajské úřady 133/1985 27-1-a,c 133/1985 27-3-a
CR2764 Organizace a koncepce požární ochrany obce - obecní úřady 133/1985 29-1-i,j
CR2765 Ověřování odborné způsobilosti fyzických osob - Ministerstvo vnitra 133/1985 11-1,2,3
CR2766 Odborná způsobilost a příprava příslušníků, zaměstnanců podniků a členů jednotek požární ochrany - Ministerstvo vnitra 133/1985 24-1-i 133/1985 72-5-a 133/1985 72-6
CR2767 Odborná způsobilost a příprava příslušníků, zaměstnanců podniků a členů jednotek požární ochrany - HZS krajů 133/1985 26-2-f,l 133/1985 72-5-b 133/1985 72-6
CR2768 Odborná příprava - obecní úřady 133/1985 29-1-c 133/1985 29-3-a
CR2769 Finanční zabezpečení - Ministerstvo vnitra 133/1985 24-1-b,c,d 133/1985 75-2 133/1985 81-3
CR2770 Finanční zabezpečení - HZS krajů 133/1985 26-2-e,h 133/1985 80-2 133/1985 84-1,2
CR2771 Finanční zabezpečení - krajské úřady 133/1985 27-1-d 133/1985 27-3-b
CR2772 Finanční zabezpečení - obecní úřady 133/1985 29-1-d,f,h
CR2773 Řízení a kontrola výkonu státní správy - Ministerstvo vnitra 133/1985 24-1-f,h,k,n
CR2774 Státní požární dozor - Ministerstvo vnitra 133/1985 24-1-g 133/1985 32
CR2775 Státní požární dozor - HZS krajů 133/1985 26-2-b 133/1985 35 133/1985 36
CR2776 Požární dozor - Ministerstvo obrany 133/1985 85a
CR2777 Požární dozor - PČR, BIS, VS, ČBÚ 133/1985 85
CR2778 Výzkum, vývoj, technické expertízy - Ministerstvo vnitra 133/1985 24-1-j,r
CR2779 Preventivně výchovná, propagační a ediční činnost - Ministerstvo vnitra 133/1985 24-1-l
CR2780 Preventivně výchovná, propagační a ediční činnost - HZS krajů 133/1985 26-2-o
CR2781 Preventivně výchovná činnost - obecní úřady 133/1985 29-1-n
CR2782 Informační systém požární ochrany - Ministerstvo vnitra 133/1985 24-1-m
CR2783 Mezinárodní spolupráce - Ministerstvo vnitra 133/1985 24-1-s
CR2784 Odborné školy požární ochrany - Ministerstvo vnitra 133/1985 25-1
CR2785 Odborné školy požární ochrany - SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku 133/1985 25-2
CR2786 Přestupky a správní delikty - HZS krajů 133/1985 26-2-m 133/1985 77-2 133/1985 79-2
CR2787 Kontrola plnění nařízení orgánů kraje - HZS krajů 133/1985 26-2-c
CR2788 Zřizování jednotek požární ochrany - Ministerstvo vnitra 133/1985 65-5 133/1985 67-3 133/1985 69a-2
CR2789 Zřizování jednotek požární ochrany - Ministerstvo obrany 133/1985 65a
CR2790 Zřizování jednotek požární ochrany - HZS krajů 133/1985 67 133/1985 68 133/1985 69a
CR2791 Zřizování jednotek požární ochrany - obecní úřady 133/1985 29-1-a,l,m 133/1985 68-1,3 133/1985 69-1-b
CR2792 Činnost jednotek požární ochrany - Ministerstvo vnitra 133/1985 24-1-o,p
CR2793 Činnost jednotek požární ochrany - krajské úřady 133/1985 27-1-b,c
CR2794 Činnost jednotek požární ochrany (včetně velitele zásahu) - HZS krajů 133/1985 20a-2 133/1985 21-1 133/1985 22 133/1985 26-2-d,j,k 133/1985 70-3,5 133/1985 73-2 133/1985 88-1 133/1985 97
CR2795 Činnost jednotek požární ochrany (včetně velitele zásahu) - obecní úřady 133/1985 22-2,3 133/1985 29-1-b,e,g,k,l 133/1985 29-3-b 133/1985 29-4 133/1985 70-1-c 133/1985 70-5 133/1985 88-1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Hasičské záchranné sbory krajů
Kraje
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Obce
Policie České republiky, Bezpečnostní informační služba, Vězeňská služba, Český báňský úřad
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
60162694 Ministerstvo obrany
64122654 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]