PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Czech POINT-kontaktní místo veřejné správy

Kód agendy: A345
Název agendy: Czech POINT-kontaktní místo veřejné správy
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
193 2009 Vyhláška č. 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů      
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 22    
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 24    
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 25    
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 26    
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 23    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 9a    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 9b    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 9c    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 9d    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 8a    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 8b    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 12 2  
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 12 1 i
8 2011 Vyhláška č.8/2011, o seznamu obecních úřadů a zastupitelstých úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy i v předchozím znění      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1025 Ministerstvo vnitra - provoz systému kontaktních míst veřejné správy - Czech POINT §8a odst. 6 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS. Zaštiťuje celý systém na nejvyšší úrovni. Provozuje, spravuje systém Czech POINT a CzechPOINT@Office ( soucást systému Czech POINT- rozhraní pro vnitrní potreby úradu). ZajišTuje provoz, rozvoj, financování, podporu systému a součinnost s ostatními informačními systémy veřejné správy. Poskytuje podporu kontaktním místům veřejné správy a uživatelům CzechPOINT@Office, sestavuje vyhlášku o kontaktních místech veřejné správy, vede jejich seznam, informuje a komumunikuje s kontaktními místy veřejné správy a uživatele CzechPOINT@Office, spravuje a provozuje web Czech POINT, metodicky řídí kontaktní místa veřejné správy, přiděluji přístupové údaje do systému.
CR1026 Ministerstvo vnitra - vyhláška o kontaktních místech veřejné správy § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS
CR1027 Ministerstvo vnitra - stanovení podmínek pro výkon Činnosti kontaktních míst veřejné správy a vydání podmínek ve Věstníku §8b odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS
CR1028 Ministerstvo vnitra - zkouška z autorizované konverze dokumentů § 30 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
CR1029 Ministerstvo vnitra - kontrola výkonu působnosti kontaktních míst veřejné správy §4 odst. 2 písm. j zakona č. 365/2000 Sb., o ISVS
CR1030 Kontaktní místo veřejné správy Vydává overené výstupy z informacních systému verejné správy prostrednictvím systému kontaktních míst verejné správy- Czech POINT, vede evidenci vydaných overených výstupu, vybírá správní poplatky za provedené úkony, archivuje dokumenty vzniklé při provozu kontaktního místa veřejné správy, provádí autorizovanou konverzi dokumentů, provádí úkony spojené s informačním systémem datových schránek, pro docházku nezaměstnaných, činí podání směrem k informačním systémum veřejné správy a k registrům.
CR1031 CzechPOINT@Office Samostatné rozhraní pro vnitřní potřeby úřadu, součást systému Czech POINT. Provádí se zde hlášení matričních údalostí do informačního systému evidence obyvatel- přístup matriky, ohlašovny, soud, notáři. všechny OVM provádí autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední, a pro vydávání ověřených výstupů pro vnitřní potřebu úřadu.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kontaktní místa veřejné správy
Matriční úřady
Ohlašovny
Všechna OVM vedená v RPP
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]