PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evidence mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem

Kód agendy: A353
Název agendy: Evidence mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
116 1985 Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1052 Věcná gesce IS Evidence právnických osob podle zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 116/1985 Sb. (dále jen "IS") § 5 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb.
CR1053 Ověření jména, příjmení, data narození a bydliště žadatele § 2 odst. 2 zákona č. 116/1985 Sb.
CR1054 Rozhodnutí o povolení zřízení mezinárodní nevládní organizace, o povolení vyvíjet činnost, nebo mít sídlo v ČR anebo o povolení zřízení zvláštní organizace pro zastoupení zájmu ČR v mezinárodních nevládních organizacích § 3 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 zákona č. 116/1985 Sb.
CR1055 Evidence organizační jednotky mezinárodní nevládní organizace nebo evidence organizační jednotky zvláštní organizace a jejich zápis do IS § 5 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb.
CR1056 Zápis změny údajů v IS § 5 odst. 3 zákona č. 116/1985 Sb.
CR1057 Zánik mezinárodní nevládní organizace a jejích organizačních jednotek a vyznačení údajů v IS § 4, § 5 odst. 3 zákona č. 116/1985 Sb.
CR1058 Pozastavení činnosti mezinárodní nevládní organizace nebo odejmutí vydaných povolení § 4 zákona č. 116/1985 Sb.
CR1059 Žádost o přidělení identifikačního čísla správci registru osob § 26 odst. 5, § 28 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb.
CR1060 Editace údajů do ROS § 5 odst. 3 zákona č. 116/1985 Sb., § 27 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]