PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registrace zájmových sdružení právnických osob

Kód agendy: A354
Název agendy: Registrace zájmových sdružení právnických osob
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
40 1964 Občanský zákoník 20f    
40 1964 Občanský zákoník 20g    
40 1964 Občanský zákoník 20j    
40 1964 Občanský zákoník 20i    
40 1964 Občanský zákoník 20h    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1061 Zápis zájmového sdružení právických osob do registru sdružení vedeného krajským úřadem § 20i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.
CR1062 Ověření adresy sídla členů sdružení § 20g zákona č. 40/1964 Sb.
CR1063 Výmaz zájmového sdružení právnických osob z registru sdružení vedeného krajským úřadem § 20j odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.
CR1064 Změny údajů v registru sdružení vedeného krajským úřadem § 20i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.
CR1065 Elektronický požadavek o identifikační číslo § 20i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., § 26 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb.
CR1066 Editace údajů do ROS § 27 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb.
CR1067 Přezkoumávání rozhodnutí krajských úřadů § 92a písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., § 118 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]