PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954

Kód agendy: A369
Název agendy: Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
(žádná data)
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
71 2007 Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR308 Poskytování zvýšené ochrany 71/2007 11


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]