PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná)

Kód agendy: A371
Název agendy: Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná)
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
(žádná data)
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
99 2000 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR309 Zajištění informací pro muzea, aby nenabývala součásti archeologického dědictví, u nichž existuje podezření, že pocházejí z nekontrolovaných nálezů nebo nekontrolovaných vykopávek 99/2000 10-iii


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]