PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Knihovní zákon

Kód agendy: A372
Název agendy: Knihovní zákon
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
257 2001 Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb      
288 2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven      
88 2002 Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2611 Správa evidence knihoven 257/2001 5-1
CR2612 Řízení o zápisu do evidence knihoven 257/2001 5-6 257/2001 6-1 257/2001 6-2
CR2613 Změny zápisu v evidenci knihoven 257/2001 7-2
CR2614 Zrušení zápisu v evidenci knihoven 257/2001 8-1 257/2001 8-2 257/2001 8-3
CR2615 Řízení o poskytnutí dotace na podporu knihoven 257/2001 15-1
CR2616 Zřízení Ústřední knihovnické rady 257/2001 15-2
CR2617 Vydávání souhlasů s vyřazením dokumentů z konzervačního a historického knihovního fondu 257/2001 17-2
CR2618 Ukládání nápravných opatření k ochraně knihovního fondu a k plnění povinností knihovny 257/2001 19-1
CR2619 Ukládání pokut při nesplnění nápravného opatření 257/2001 19-2
CR2620 Ukládání pokut za porušení knihovního zákona 257/2001 20
CR2621 Zřizování krajských knihoven 257/2001 3-1b
CR2622 Zřizování základních knihoven 257/2001 3-1c
CR2623 Zřizování specializovaných knihoven 257/2001 3-1d
CR2624 Zřizování Národní knihovny, Moravské zemské knihovny a Knihovny a tiskárny pro nevidomé 257/2001 3-1a
CR2625 Vydávání vyhlášky MInisterstva kulutry k provedení zákona 257/2001 22


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]