PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zákon o prodeji a vývozu předmětu kulturní hodnoty

Kód agendy: A376
Název agendy: Zákon o prodeji a vývozu předmětu kulturní hodnoty
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
20 1987 Zákon o státní památkové péči      
71 1994 Zákon o prodeji a vývozu předmětu kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1603 Vydávání osvědčení k vývozu 71/1994 2-2 71/1994 5-3
CR1604 Prohlašování věcí za kulturní památky 71/1994 5-3 20/1987 3
CR1605 Archivování stejnopisů osvědčení k vývozu 71/1994 6-1
CR1606 Dohled nad doržováním povinností stanovených zákonem 71/1994 7b
CR1607 Projednávání přestupků a protiprávních jednání 71/1994 8a
CR1608 Ukládání sankcí 71/1994 8a
CR1609 Vybírání a vymáhání pokut 71/1994 8a


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]