PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana sbírek muzejní povahy

Kód agendy: A377
Název agendy: Ochrana sbírek muzejní povahy
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
122 2000 Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
275 2000 Vyhláška ministerstbva kultury kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2850 Vedení centrální evidence sbírek muzejní povahy 122/2000 3
CR2851 Zápis do centrální evidence sbírek muzejní povahy 122/2000 5-1
CR2852 Zamítnutí žádosti o zápis do centrální evidence sbírek muzejní povahy 122/2000 5-2
CR2853 Zastavení řízení o žádosti o zápis do centrální evidence sbírek muzejní povahy 122/2000 5-3
CR2854 Posuzování úplnosti a správnosti údajů v seznamu sbírkových předmětů nebo opoctatněnost vyřazení sbírkového předmětu z tohoto seznamu 122/2000 7-2
CR2855 Změna zápisu v centrální evidenci sbírek muzejní povahy 122/2000 7-4
CR2856 Zrušení zápisu sbírky muzejní povahy v centrální evidenci sbírek muzejní povahy 122/2000 8-1 122/2000 8-2 122/2000 8-3
CR2857 Určení organizací, které jsou povinny poskytovat odbornou pomoc nebo služby, vlastníku sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy 122/2000 10-1
CR2858 Poskytování účelově určených příspěvků vlastníkům sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek muzejní povahy 122/2000 10-3
CR2859 Zveřejnění sítě poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb 122/2000 10a-1
CR2860 Plnění povinností garanta poskytování standardizovaných veřejných služeb 122/2000 10b-1
CR2861 Poskytování účelově určených dotací na zajištění standardizovaných veřejných služeb 122/2000 10b-2
CR2862 Vydávání povolení k vývozu sbírky muzejní povahy nebo jednotlivých sbírkových předmětů z území ČR 122/2000 11-2
CR2863 Vydávání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k vývozu sbírky muzejní povahy nebo jednotlivých sbírkových předmětů z území ČR 122/200 11-3
CR2864 Přijímání tiskopisů povolení k vývozu 122/200 11-6
CR2865 Stanovení opatření k nápravě zjištěných nedostatků při mimořádné inventarizaci 122/2000 12-4
CR2866 Přijímání oznámení o provedení inventarizace sbírek muzejní povahy 122/2000 12-6
CR2867 Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem 122/2000 13
CR2868 Ukládání pokut za porušení povinností v ustanovení zákona 122/2000 14
CR2869 Vymáhání a vybírání pokut 122/2000 14-7
CR2870 Vydávání vyhlášky k provedení zákona 122/2000 16


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]