PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

Kód agendy: A378
Název agendy: Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
101 2001 Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1610 Plnění úkolů ústředního orgánu ČR při navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 101/2001 3
CR1611 Zahájení vyhledávání nezákonně vyvezeného kulturního statku na žádost jiného státu 101/2001 4-1
CR1612 Vyrozumění vlastníka nebo držitele kulturního statku 101/2001 4-2
CR1613 Vyrozumění ústředního orgánu žádajícího státu o tom, kde se kulturní statek nalézá s výzvou o účast na ohledání kulturního statku 101/2001 4-3
CR1614 Zprostředkování ohledání kulturního statku 101/2001 4-3
CR1615 Účast zástupce na ohledání kulturního statku 101/2001 4-4
CR1616 Rozhodnutí o opatřeních, která je povinnen vlastník učinit k ochraně statku 101/2001 5-1
CR1617 Rozhodnutí o odevzdání kulturního statku do úschovy 101/2001 5-2
CR1618 Zrušení rozhodnutí o opatřeních k ochraně kulturního statku 101/2001 5-4
CR1619 Plnění funkce zprostředkovatele mezi ústředním orgánem jiného státu a vlastníkem nezákonně vyvezeného kulturního statku 101/2001 6
CR1620 Úhrada poskytování náhrady za ohledání 101/2001 7
CR1621 Uplatnění nároku na úhradu nákladů vůči jinému státu 101/2001 8
CR1622 Poskytování informací ústředním orgánům členských států o zahájeném soudním řízení, o navrácení nezákonně vyvezeného kulturního statku, u soudu ČR 101/2001 10
CR1623 Podání žádosti o navrácení kulturního statku nezákonně vyvezeného z ČR u ústředního orgánu jiného státu 101/2001 13-1
CR1624 Provádění ohledání kulturního statku v jiné zemi 101/2001 13-2
CR1625 Podání návrhu na zahájení řízení o vydání kulturního statku u soudu jiného státu 101/2001 14-1
CR1626 Vyrozumění, o podání návrhu příslušnému soudu, ústřednímu orgánu jiného státu 101/2001 14-2
CR1627 Zajišťování navrácení nezákonně vyvezeného kulturního statku na území ČR 101/2001 15-1
CR1628 Zajišťování úhrady nákladů k zajištění péče o nezákonně vyvezený kulturní statek jinému státu nebo vlastníku a držiteli kulturního statku 101/2001 15-2
CR1629 Uplatnění nároku na náhradu nákladů vůči osobě, která zavinila nezákonný vývoz 101/2001 15-3
CR1630 Zajištění vhodného umístění kulturního statku po jeho navrácení do ČR 101/2001 16
CR1631 Požadování součinnosti orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy, právnických a fyzických osob k rozhodnutí o oprávněnosti navrácení kulturního statku 101/2001 17 101/2001 18
CR1632 Ukládání sankcí za porušení povinností zákona 101/2001 19


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Ústřední správní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00023671 Ministerstvo kultury
00025429 Ministerstvo spravedlnosti[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]