PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy

Kód agendy: A379
Název agendy: Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
20 1987 Zákon o státní památkové péči      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
73 2000 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sbírka mezinárodních smluv)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR312 Poskytování podpory na údržbu restaurování architektonického dědictví 73/2000 6-1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]